Vad vill du prata om? (förutom orgasmer!)

Vi har en lista med idéer på sånt vi vill skriva om, lära oss mer om, prata med er om. Men vi vill gärna ha fler förslag! Kolla in vår lista och skriv dina synpunkter här (eller på fb, insta, twitter eller i ett mail)!

Vi lär oss tillsammans! Illustration: Sally Jane Thompson, lånad från the WoMentoring Project

Idéer
• Barnmorskeledda enheter
• Doula
• Epidural
• Feminism och kroppskam (hur påverkar det)
• Freebirthing
• Föda hemma
• Födsel i antiken
• Förlossningsbrev
• Förlossningsrädsla
• Hands off: barnmorskans roll
• Informerade val / NICE Guidelines
• Interventionskaskaden
• Kant på livmoderhalsen/Cervical lip
• Mikrobiomet
• Nationella riktlinjer (Varför kan samma klinik ge så olika upplevelser?)
• Stora barn (kan de födas vaginalt?)
• Stora blödningar
• Obstetriskt våld
• Orgasmic birth
• Partner/pappa/annan nära – hur stödja den som föder?
• Patriarkala, hierarkiska strukturer: forskning
• Rörelse under födandet
• Sen avnavling
• Skammande, individ & struktur: vilka berättelser får födande berätta?
• Spinning babies
• Öppningstakten – hur lång tid får en födsel ta? (Dublinmodellen, föda långsamt-filmen)
• Inspiratörer: Grantley Dick Read, Gudrun Abascal, Hannah Dahlen, Ina May Gaskin, Janet Balaskas, Marsden Wagner, Milli Hill, Neel Shah, Ricki Lake / BoB, Robin Lim, Sheila Kitzinger, Sheila Ljunggren, Signe Jansson

Befintliga teman (att fyllas på)
• Min barnmorska/Continuity of care
• Framfödandereflexen
• Familjevänligt kejsarsnitt
• Dyktekniken
• Igångsättning
• Oxytocin

Vårt närmast kommande tema är födselorgasm / orgasmic birth! Väldigt spännande!

En av oss, Anna, fick veta av sin mamma att hon hade upplevt förlossningen helt fantastisk, ”som en enda lång orgasm”. Det var ju nånting att se fram emot! Tyvärr gick inte känslan i arv alls, och Anna drog slutsatsen att födselorgasm bara fanns i hennes mammas fantasi. Tills hon många år senare fick höra av en barnmorska att det inte alls var så ovanligt – bara nånting ingen vågade prata om.
Men nu ska vi prata om det tills öronen ramlar av, med start på lördag 😮

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *