Att hjälpa – eller att störa?

Barnmorskan, forskaren och obstetrikern Michel Odent skriver i sin bok ”Birth and Breastfeeding — Rediscovering the Needs of Women During Pregnancy and Childbirth” så här:

”… one cannot actively help a woman to give birth. The goal is to avoid disturbing her unnecessarily.”

Oliver’s birth. Jug Jones/Flickr

”En kan inte aktivt hjälpa en kvinna att föda. Målet är att undvika att störa henne i onödan.”

Det får oss att fundera. Vad är det att hjälpa någon som föder? Vad är det att bli störd?
Vad tänker du?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *