Föda utan barnmorska (oassisterat)

Just nu funderar fler än vanligt på att föda hemma utan barnmorska närvarande.
Är du en av dem?

Vi på Föda lugnt ser ett ökande intresse för att föda oassisterat, det vill säga utan stöd av barnmorska. Vissa vill föda helt själva, andra tillsammans med sin partner, och/eller en doula.
Det finns olika skäl till att blivande föräldrar planerar att föda oassisterat, eller som vissa föredrar att uttrycka det: självständigt. Vi ska titta på några av dem.

Covid-19

Coronapandemin är en bidragande orsak till det ökande intresset för att föda oassisterat. Det har blivit mer osäkert om man får ha med sig sin partner, och om förlossningsvården kommer att se ut som vanligt när hela sjukhuset utsätts för större påfrestningar. Smittorisken kan kännas som ett problem, och det kan kännas säkrast ur smittsynpunkt att inte ha med någon utomstående.
Eller så önskar man att föda hemma med barnmorska, men har helt enkelt inte råd.

Ekonomi

Kostnaden för en barnmorska är kanske det vanligaste skälet att planera för att föda oassisterat.
I många andra länder finns det inom vården minst tre olika platser att välja på för den som ska föda: på sjukhus, på mindre födselcenter (oftast barnmorskeledda) eller hemma med barnmorska. Ofta finns det både offentligt finansierade och privata alternativ i alla de tre fallen. Sverige har bara ett av dessa alternativ inom offentlig vård: att föda på sjukhus, oftast storsjukhus. Det finns inga barnmorskeledda födselcenter, och vill du föda hemma måste du betala barnmorskan med dina egna pengar. En barnafödsel hemma kan kosta 10–30 000 kronor, beroende på om du är förstföderska eller omföderska, hur långt barnmorskan måste åka, och om du vill ha en barnmorska eller två; om det ingår till exempel pool, PKU-provtagning, postpartumsamtal om födseln och vaginal undersökning. Det kan bli billigare om barnmorskan går på timpenning (men då finns ändå en grundavgift som alltid måste betalas).
I vilket fall är det mycket pengar för många blivande föräldrar.

Vissa tror att en doula är detsamma som en hembarnmorska, och eftersom det oftast är betydligt billigare att ha med en doula väljer de det istället. Det är dock inte alls samma sak. Att anta det är skadligt både för den födande och doulan. (Vi kommer inom kort med en artikel om doulans roll!)

Brist på hembarnmorskor

Just nu räcker inte de få privatpraktiserande hembarnmorskorna till för alla som vill föda hemma med barnmorska. Detta är ännu ett skäl för föräldrar som trots det vill föda hemma att göra det oassisterat.

Rädsla för förlossningsvåld

En bidragande orsak till det ökande antalet som väljer att föda hemma (med eller utan barnmorska) är tyvärr bristerna i förlossningsvården. Tidigare traumatiska förlossningar, medias rapportering om förlossningsskador, vänner som berättar om kränkande behandling, myndigheters alarmerande rapporter om förlossningsvåld (se till exempel WHO-rapporten ”A human rights-based approach to mistreatment and violence against women in reproductive health services with a focus on childbirth and obstetric violence” från 2019).

Önskan att föda utan barnmorska

Några väljer oassisterat, eller ”freebirthing” som det kallas på engelska, för att de känner sig tryggare med det valet. De kanske känner att de bara kan slappna av tillräckligt mycket för att låta kroppen göra vad den ska om ingen annan, eller i alla fall ingen som inte är välkänd, är i rummet. Eller så finns det någon annan anledning.

Att föda självständigt behöver dessutom inte alls betyda att det inte finns en barnmorska i närheten – bara inte i rummet där du föder. Att ha barnmorskan i köket kan vara den perfekta lösningen för någon som behöver avskildhet under födseln, men där hen, eller partnern, känner det tryggt att ha en barnmorska nära till hands när barnet väl är fött.

Foto: Isaac Quesada @ Unsplash

Är oassisterat något för mig?

Om du vill föda utan barnmorska för att det är något du känner starkt är det rätta för dig så har du säkert redan läst på och tänkt igenom det hela. Du kanske har läst Laura Shanleys ”Unassisted Childbirth” eller någon annan bok i ämnet. Våra råd är samma som gäller vid all ”vanlig” hemfödsel (läs mer på födahemma.se om du vill) minus, förstås, barnmorskan.
Brittiska stiftelsen ”Birthrights” som bevakar de födandes mänskliga rättigheter har sammanställt fakta kring oassisterad födsel – de gäller naturligtvis brittiska och inte svenska förhållanden men kan ändå vara intressanta att läsa. National Health Service (NHS, den offentliga sjukvården i Storbritannien) avråder från freebirthing men har ändå en rådgivningstelefon, och hänvisar till Birthrights. (Tänk om den svenska sjukvården vore lika vidsynt!)

Obs att det kan vara bra att vara ute i mycket god tid med att hitta en barnläkare som vill komma hem efter födseln och göra de undersökningar som annars sker innan hemgång från BB. Barnläkaren kan också skriva ett så kallat ”modersintyg” som kan underlätta om du sedan vill få att barnet ska få ett personnummer av Skatteverket.

 

Alltså är det barnmorskan, i mycket högre grad än sjukhuset, som är en viktig faktor för säkerhet och trygghet.

Argument för att föda med barnmorska

Barnmorskans roll som kunnig stödperson vid födandet har funnits så länge människor fött barn, men under den allra senaste snutten av mänsklig historia (en minut eller en mikrosekund av människans historia, beroende på hur en räknar) har födandet flyttats över till sjukhus. Idag blir vi intalade från tidig ålder att tro att det är farligt att föda barn. Den moderna myten är att kvinnokroppen inte är pålitlig och att akutsjukhusen räddar livet på otaliga mammor och bebisar som annars skulle ha dött varje år.
Men forskning (se sist i artikeln) visar tydligt att det är lika tryggt för friska födande att föda utanför sjukhus med barnmorska. Alltså är det barnmorskan, i mycket högre grad än sjukhuset, som är en viktig faktor för säkerhet och trygghet.

Så vad är det en barnmorska kan göra som gör så stor skillnad?

Hembarnmorskans första uppgift är att göra barnets födsel lugn och säker. För många blivande föräldrar är den främsta orsaken att välja en hemfödsel just att de får lära känna sin barnmorska under graviditeten och kan prata genom tankar och känslor inför förlossningen och skapa en relation. Det lugnar dem att känna den person som ska hjälpa dem när de föder barn, och att barnmorskan kommer hem till dem, är gäst i deras hem, istället för att de ska vara gäster/patienter på en förlossningsavdelning där de aldrig träffat personalen tidigare.

En hembarnmorska kan ge dig blodstillande läkemedel om det skulle behövas, hjälpa dig hitta rätt ställning vid en eventuell komplikation, lyssna på barnets hjärtljud och med stor säkerhet veta hur barnet mår.

Hembarnmorskan kan hjälpa dig att fatta rätt beslut om överföring. Cirka 12 % av alla förstföderskor som föder hemma med barnmorska överförs till sjukhus under födseln. Det betyder inte att kvinnan har ”misslyckats” eller att något farligt har hänt. Oftast beror det på att kvinnan är uttröttad och behöver få läkemedel eller dropp för att kunna vila. I undantagsfall upptäcker barnmorskan en allvarlig komplikation under födseln och rekommenderar kvinnan att åka in till sjukhus där medicinska interventioner kan utföras, som kan vara livräddande och hjälpa kvinnor att föda vaginalt.

(Obs att en doula inte har något medicinskt ansvar alls! Hen är i första hand där för att stödja dig och för att föra din talan under födelsearbetet.)

 

Att ha barnmorskan i köket kan vara den perfekta lösningen för någon som behöver avskildhet under födseln, men där hen, eller partnern, känner det tryggt att ha en barnmorska nära till hands när barnet väl är fött.

Ingen ska behöva föda utan barnmorska mot sin önskan

I boken ”Birthing Outside the System – The Canary in the Coalmine” (Routledge, 2020) varnar forskaren Hannah Dahlen för att många kvinnor idag väljer att föda utanför sjukhus på grund av det förlossningsvåld och den kränkande behandling de utsatts för vid tidigare sjukhusförlossningar. Detta har också uppmärksammats av Världshälsoorganisationen i skriften ”The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth” (WHO, 2015) (pdf-fil)

Reaktionen mot förlossningsvåldet har lett till en polarisering av hur kvinnor försöker återta kontrollen över sitt födande. De medicinska interventionerna i födandet har idag antagit epidemiska proportioner (Dahlen et al, 2013; FIGO, 2018; WHO, 2018).

Å ena sidan ökar kejsarsnitten i hela världen, år efter år, utan att bättre utfall uppnås – tvärtom. Många gånger väljer kvinnor kejsarsnitt eftersom de inte vill utsätta sig för vad de ser som förnedrande, skadlig och våldsam behandling (Boerma et al., 2018). Den andra ytterligheten utgörs av de oassisterade födslarna. För att undvika kränkande behandling och hot tvingas kvinnor alltså välja mellan en operation eller att föda helt utan någon som kan förstöra förloppet.

(Ja, vi håller på att skriva en debattartikel om detta 😊 )

Vad är dina tankar om oassisterat / självständigt födande / freebirthing? Skriv och berätta!

Här och här kan du läsa födselberättelser från föräldrar som fött utan barnmorska.

Forskning

“Perinatal or neonatal mortality among women who intend at the onset of labour to give birth at home compared to women of low obstetrical risk who intend to give birth in hospital: A systematic review and meta-analyses” Metanalys av en halv miljon planerade hemfödslar. Det finns ingen skillnad i risk för att mamman eller barnet dör vid födseln mellan att föda hemma eller på sjukhus.

“Maternal and perinatal outcomes by planned place of birth among women with low-risk pregnancies in high-income countries: A systematic review and meta-analysis” Systematisk sammanställning av 28 studier från höginkomstländer. Högkvalitativ evidens som visar att val av födelseplats inte påverkar barnadödligheten för lågriskgraviditeter. Den ökade risken för mödradödlighet och obstetriska interventioner ger stöd för att födelsecentra utanför sjukhus bör införlivas i förlossningsvården, samt för att hemfödslar bör rekommenderas för lågriskgraviditeter.

”Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study” För friska omföderskor finns inga högre risker för barnets hälsa att föda hemma jämförelsevis med sjukhus. En hemfödsel för friska omföderskor leder dessutom till färre interventioner än om samma kvinna hade fött på sjukhus.

”Hemförlossningar i Sverige 1992–2005. Förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter” Kvinnor som planerade att föda sitt barn hemma hade oftare en spontan vaginal födsel med mindre allvarliga bristningar än de kvinnor som fött på sjukhus.

1 reaktion på ”Föda utan barnmorska (oassisterat)”

  1. Fast en annan orsak är väll att människor i praktiken bara kan säga nej utan massa debatt och kamp om de har en lågrisk graviditet. Vissa tvilling mammor förväntas tex föda med 11 ganska stressade främlingar i rummet. Och de flesta hembarnmorskor vill bara hjälpa lågrisk kvinnor eftersom de är frisk förlossning de har sin största kunskap. De borde finnas mer mittemellan alternativ Ex föda hemma eller på sjukhus med en barnläkare en barnmorska och en förlossningsläkare. Kvinnor borde inte tvingas välja mellan två extremer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *