Föda lugnt med risker: BMI, del 1

Att föda barn med högt BMI behöver inte innebära att du måste få en komplicerad födsel. Det går att föda lugnt ändå.

BMI är ett tal som visar relationen mellan din vikt och längd. Inom mödra- och förlossningsvården ses BMI över 30 som en riskfaktor för till exempel graviditetsdiabetes, pre-eklampsi (havandeskapsförgiftning) och en mer komplicerad födsel.

Om du har ett BMI över 30 eller andra riskfaktorer för graviditetsdiabetes ska du bli erbjuden (men inte pressad till!) ett så kallat glukosbelastningstest på MVC. Det innebär att blodsockret mäts på först fastande mage och sedan efter att ha druckit en glukosdrink (sockervatten).

Det är viktigt att du som gravid får veta varför undersökningar görs för att du ska känna dig informerad och att du själv ska kunna välja vad du vill vara med om. Att följa viktkurvan på den gravida är vanligt på MVC. Det görs för att få en adekvat riskbedömning och kunna ge rätt eventuell behandling vid den kommande födseln. Men utan information eller med felaktig information, om varför man gör det kan det upplevas som skamfyllt eller som underförstådd kritik mot ens kropp.

Foto: Terese Eidenmark

All vård är frivillig och du väljer själv vilka undersökningar som känns rätt för dig. Ju mer påläst du är och ju mer du lär känna din kropp, desto bättre rustad kan du vara att fatta beslut om hur andra ska hantera eventuella riskfaktorer.

Istället för att lägga skulden på kroppen kan du ställa dig själv (och vården) frågan om vad som kan underlätta födandet för dig med högre vikt.

Stå på dig för att få den typ av födsel som du känner är bäst för dig, inklusive att föda hemma eller föda i vatten. Ställ följdfrågor eller byt mödravård om du inte är nöjd med svaren du får. Prata med din barnmorska om dina önskemål och ställ krav – då ökar dina chanser att uppnå det som är bäst för dig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *