Demonstration – kom med om du är i Stockholm den 16 november!

Birth Rights Sweden och Sveriges Kvinnolobby arrangerar. Vi och flera andra organisationer ställer oss bakom kraven:

”Den underfinansierade förlossningsvården leder till förlossningsskador, en ohållbar arbetsmiljö och otrygga födslar. Barnmorskor och chefer säger upp sig i protest för att det inte går att ge en god vård under rådande omständigheter. Det räcker nu. Kvinnor ska inte behöva vara rädda för att föda barn i Sveriges rikaste region.
Det är dags att Region Stockholm tar ansvar för förlossningsvården. Sluta snåla på livsviktig vård för kvinnor och barn och betala vad det kostar!”

📢 Välkommen till en manifestation utanför landstingshuset i samband med Region Stockholms budgetfullmäktige klockan 12.00-13.00 den 16 november.

Vi kräver att finansborgarrådet Irene Svenonius och övriga ansvariga politiker i regionstyrelsen lyssnar på barnmorskors, läkares, kvinnoorganisationer och födandes röster.

VI KRÄVER:
🔺 Öka resurserna till förlossningsvården. Avsätt 200 miljoner kronor årligen för att anställa fler barnmorskor och skapa fler förlossningsplatser. Satsningarna bör vara riktade och långsiktiga.

🔺 Högre löner och bättre villkor för barnmorskor och andra anställda i förlossningsvården, vilket kommer att kräva att ytterligare medel avsätts.

🔺 Mer långsiktig och personcentrerad vård med helhetsperspektiv. Vården ska planeras, organiseras och genomföras utifrån den födande kvinnans behov. Vi vill se en sammanhållen och kontinuerlig vårdkedja som präglas av fast kontakt med en barnmorska/ett barnmorsketeam under graviditet, födsel och eftervård för säkerställa största möjliga trygghet och mentala hälsa för den födande.

🔺 Bygg ut och förstärk barnmorskeutbildningen. Fler platser på barnmorskeutbildningen. Säkerställ att förlossningsavdelningar har utrymme att ta emot och handleda barnmorskestudenter.

Länk till eventet på FB här!

📷: Elisabeth Ubbe / Svenska Barnmorskeförbundet

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *