Föda lugnt med risker: BMI, del 3

Ett bra stöd från barnmorskan hjälper dig med högt BMI att föda lugnt.

Barnmorskor och läkare bör informera om BMI på ett respektfullt sätt som inte får individen att känna att det enda som betyder något är hur mycket de väger. Det främjar en positiv relation mellan den födande och vårdgivaren, och underlättar för att föda lugnt. Att räkna upp allt den gravida inte ”får” göra kan i stället påverka förlossningsupplevelsen negativt.

Barnmorskan Terese Eidenmark rekommenderar alla gravida att i förväg ta ställning till vissa rutiner.

– Vid yttre registrering av barnets fosterljud och värkar kan det vara svårare att få dosorna att sitta rätt om kvinnan är stor. Du får inte en godkänd kurva lika lätt, och det kan trigga igång interventionskaskaden.

– Men det är inte alltid nödvändigt att lyssna hela tiden, eller att sätta kontinuerligt CTG bara för att det glappar emellanåt. Du kan säga ifrån om det, och om du inte vill väga dig.

Terese har haft 32–35 i BMI med alla sina fem barn. Med första barnet var MVC väldigt noga med att hon inte skulle gå upp i vikt.

– Det var mycket extra småkontroller. Men kom ihåg att basprogrammet och alla tillägg bara är erbjudanden. Du har alltid rätt att säga nej. Om du inte känner dig trygg med barnmorskan, byt!

Foto: Terese Eidenmark

Många faktorer påverkar din födsel. Om det inte går som du har tänkt dig behöver det inte handla om ditt BMI. Faktorer som vilket stöd och förutsättningar du fått att föda spelar mycket stor roll.

Det är viktigt att du får röra dig fritt när du föder, och inte känner dig tvungen att ligga på rygg. En lugn miljö med dämpad belysning där du får vara ostörd är också betydelsefullt för ett lugnt och tryggt förlopp.

Vi på Föda lugnt efterlyser nationella riktlinjer, både när det gäller vilket BMI som anses vara en riskfaktor, och vilka rutiner det innebär. Vi vill att alla vårdgivare på alla nivåer granskar sina fördomar kritiskt, för att kunna ge alla patienter god mödra- och förlossningsvård. Du har rätt att bli behandlad med värdighet och respekt under graviditet och förlossning, och att känna dig trygg och stark inför din födsel, vem och hur du än är.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *