Spinning babies – befria bebisen!

Sedan urminnes tider har födande och barnmorskor vetat om att barn föds lättare om de ligger bra i livmodern och bäckenet. Att röra på sig och ändra läge under förlossningen kan hjälpa födseln framåt, och ge den födande kontroll över sin kropp och förloppet. Den amerikanska barnmorskan Gail Tully utvecklade metoden Spinning babies som bygger på denna kunskap och erfarenhet.

Metoden går ut på att hjälpa barnet redan innan födseln till en så bra position som möjligt i livmodern och bäckenet. Om bebisen skulle komma i ett krångligt läge under födseln kan metoden ”befria” bebisen med hjälp av kroppens egna förutsättningar, istället för interventioner som att ge värkstimulerande läkemedel för att pressa ut barnet fast det är i en position som försvårar processen.

Bebisen är inte en passiv passagerare som ska transporteras genom ett lika passivt bäcken, skriver Gail Tully, som menar att denna syn på barnets och kroppens roll är en anledning att födandet blivit så medikaliserat.

Om den födande använder Spinning babies-metoden som återupprättar balans i kroppen och ger barnet mer plats att födas, kan barnet självt lättare inta en position som är optimal i det individuella anatomiska utrymme som erbjuds, enligt Tully.

Spinning babies kan användas i hemmet och på sjukhus. Det bör undvikas vid blödning, föreliggande moderkaka, högt blodtryck, överrörlighet och i akuta situationer.

Metoden bygger på tre grundpelare:

• den födandes ställning
• barnets position i livmoder och bäcken
• kroppsbaserat samtycke

samt på det som kallas the three principles in pregnancy:

• balans
• tyngdkraft
• rörelse.

Ställningar och samtycke

Den födandes ställning

Enligt Spinning babies kan den gravida själv öka förmågan att känna in vad kroppen behöver under förlossningen, genom att bli medvetna om hur vi rör oss dagligen. Är vi inte medvetna om att vi sitter mycket (i soffa, i bil etc) kanske vi fortsätter samma mönster även under födseln. Men om vi tänker på att jobba med tyngdkraften till vardags blir det enklare att följa med kroppens instinkter (att vara upprätt, cirkla höfter etc) under födseln.

Undvik att halvsitta eftersom du då sitter på ett ”låst” bäcken vilket inte hjälper barnet att rotera och sjunka ner. Ju mer barnet kan röra sig, desto mindre risk för en utdragen förlossning, skulderdystoci eller ett långt utdrivningsskede (krystfas).

Under födseln är bekväma ställningar en viktig del av en positiv förlossningsupplevelse och kan underlätta förloppet. En av Spinning babies grundprinciper är att använda gravitationen som hjälpmedel under födandet – alltså att vara upprätt så mycket som det går, och låta tyngdkraften hjälpa barnet ut.

Barnets position

Bebisen kan ändra läge under graviditeten och födseln. Enligt Spinning babies sker det inte slumpmässigt, utan flera olika faktorer samverkar för att påverka hur lätt eller svårt det är för barnet att ändra position. Det kan vara bäckenets form, livmoderns form, stelhet i muskler och ligament, asymmetri (orsakad av dagliga asymmetriska rörelser som att gå ur bilen), dagliga rörelser (halvsitta i soffan, promenader etc). En del faktorer är givna (hur vårt bäcken och livmoder ser ut), andra kan vi till viss del påverka genom rörelse, avslappning etc. Så om bebisen inte ligger optimalt kan metoden hjälpa den att rotera och tränga ner, och lättare födas vaginalt.

Kroppsbaserat samtycke

Spinning babies-metoden betonar vikten av kroppsbaserat samtycke. Vi kan säga ja till vaginala undersökningar, ingrepp eller främmande personer i födelserummet trots att kroppen säger nej, om vi inte tillåter oss att känna efter på riktigt först. Det räcker helt enkelt inte med ett snabbt ja/nej eller en underskrift för att den födande ska kunna ge informerat samtycke – det måste kännas rätt i kroppen också.


Tre tekniker (och en konflikt)

Spinning babies-metoden använder många olika tekniker. De tre vanligaste kallas ”three balances” (de kallades tidigare för ”three sisters of balance”). De hjälper den gravida att slappna av i buk, livmoder och bäcken, och därmed skapa mer utrymme för bebisen att ändra läge.

Framåtböjaren (forward leaning inversion) innebär att mamman står på knä på en förhöjning som en madrass eller trappa och vilar armarna på golvet under tre värkar.

Bensläppet (side-lying release) är en statisk tänjningsövning som görs under tre värkar på varje sida för att släppa av och stretcha muskler och ligament i bäckenbotten och runt bäckenet. Om vi är spända eller använder dessa muskler ojämnt får vi en ”snedhet” som kan påverka barnets position och hindra bebis att rotera och sjunka ner.

The jiggle (tidigare kallad ”rebozo”) är en teknik som har sitt ursprung i hur mexikanska barnmorskor traditionellt har använt rebozo-bärsjalar för att hjälpa den födande och barnet. The jiggle skapar utrymme i kroppen med vibrationer och rörelser.

Konflikten
Den traditionella rebozo-tekniken med långa schalar bidrar till att slappna av spända ligament och muskler i livmoder och bäcken och buk, hjälpa barnet rotera under graviditet och förlossning och att den födande kan slappna av under förlossningen.

Gail Tully lärde sig rebozo-teknikerna av barnmorskor i Mexico, och hon och många andra västerlänningar tog med sig metoden hem, och den fick stor spridning i hela världen. För några år sedan gick dock en grupp av dessa traditionellt skolade mexikanska barnmorskor ut och bad att barnmorskor och doulor i resten av världen skulle sluta använda rebozo-tekniken. De menade att metoden så gott som alltid missuppfattas (och kommersialiseras) av västerländska utövare, och att rebozo därför får dåligt rykte, och i värsta fall kan orsaka skada i händerna på okunniga utövare.

Spinning babies slutade därför använda namnet och metoden, och stöder istället dessa barnmorskor i att själva bevara och utveckla rebozo-tekniken.

Läs mer om de mexikanska barnmorskornas uppmaning här: https://www.change.org/p/doula-training-organizations-individual-trainers-removing-rebozo-teachings-from-doula-trainings

Forskning och erfarenhet

Många förknippar Spinning babies-metoden med att stå på huvudet under förlossningen. Men det handlar mycket mer om att vara medveten om sina dagliga rörelser redan under graviditeten, och att få bra förutsättningar från början.

Ett bra exempel på detta är den teknik som kallas belly mapping. Den kan hjälpa föräldrar att förstå hur bebisen ligger i livmodern, utan att behöva använda ultraljud. Men den är också, och kanske ännu mer, en metod för att knyta an till bebisen i magen och själv känna vad som händer därinne.

Många personliga berättelser bekräftar att Spinning babies är ett effektivt verktyg för att undvika interventioner under födandet, och metoden lärs ut till barnmorskor och kliniker världen över.

Men vad säger forskningen?

Det statistiska underlaget är begränsat eftersom det generellt är svårt att göra kliniska studier på födande kvinnor. En Cochrane review (länk till pdf) som lägger samman resultaten från sex enskilda studier drar slutsatsen att det inte gick att se några tydliga fördelar med Spinning babies och liknande övningar bland de 417 kvinnor som utvärderats.

Mer forskning behövs!

I Sverige har barnmorskan Xana da Silva utvecklat en egen metod som införlivar Spinning babies, som hon kallar Aktiv Baby. Xana lär ut Aktiv Baby till blivande föräldrar och hälso-och sjukvårdspersonal i Sverige.

Vi på Föda lugnt tycker att Spinning babies-metoden, Aktiv baby-metoden och den traditionella, ursprungliga rebozo-metoden är mycket spännande metoder, med stora fördelar jämfört med medicinska interventioner som ofta leder till mer komplikationer och fler interventioner.

En grundhållning är att inte störa processen då det inte behövs oavsett om det är med Spinning babies eller andra interventioner. Det räcker ofta ganska långt med bara vakande närvaro!Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *