Be om intermittent avlyssning, helst med tratt eller dopton!

Den som födde för 50 år sedan fick då och då en trätratt tryckt mot magen, när barnmorskan skulle lyssna av fostrets hjärtljud. Denna ”då och då”-metod kallas intermittent avlyssning, och har visat sig hållbar i längden.

Avlyssning kan ske med tratt, dopton eller med en CTG-dosa mot magen under någon minut. Det görs för att upptäcka foster som riskerar att få syrebrist, och därmed minska risken för hjärnskador eller död.

Tratten (Pinards stetoskop) hade varit i bruk mycket länge när man började lyssna av med CTG (cardiotocography) istället, och snart hade CTG nästan helt tagit över. Idag får nästan alla födande ett så kallat ”intagningstest” vid ankomst till förlossningen: två band med CTG runt magen i minst 20 minuter. Avlyssning sker sedan antingen kontinuerligt eller intermittent under hela förlossningen.

CTG-dosan lockar till rutinmässig och kontinuerlig avlyssning. Men ju mer den används, desto större blir felmarginalen. Ett CTG kan ge falskt utslag på foster som inte är utsatta för vare sig negativ stress eller syrebrist. Då sker interventioner såsom skalpelektrod, blodprover på fostret under förlossning och avslut på förlossningen med akuta kejsarsnitt helt i onödan.

Pinards stetoskop. Bild: Wikipedia

En ny studie visar på sambandet mellan kontinuerlig CTG-avlyssning och kejsarsnitt. Studien visar också att CTG inte har lett till att fler barn kan räddas till livet.

Antalet dödfödda barn har inte minskat på 50 år. Däremot har rutinmässig CTG och annan kontinuerlig övervakning lett till ett ständigt ökande antal kejsarsnitt, främst akuta.

Kontinuerlig avlyssning innebär att den födande är kopplad till en maskin med dosor fastspända på magen som hela tiden behöver kollas till, rättas till och spännas om, och tvingas att ligga stilla för att fosterljuden ska höras. 

Intermittent avlyssning förhindrar onödiga interventioner och leder inte till kejsarsnitt i onödan. Det hjälper också barnmorskan att vara mer närvarande hos den som föder.

Du kan hjälpa vården att jobba mer evidensbaserat genom att be om intermittent avlyssning, helst med tratt eller dopton!

1 reaktion på ”Be om intermittent avlyssning, helst med tratt eller dopton!”

  1. Vad är påängen med avlyssning alls? Har någon jämfört med att inte lyssna överhuvudtaget? Har tratt funnits super länge borde de betyda att de finns jätte många studier antar jag?
    Vad gjorde barnmorskor innan kejsarsnitt och värkstimulerande om de inte hörde rätt saker med tratten?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *