Skriv till patientnämnden om din förlossning

Du har fött barn men är inte nöjd med det bemötande eller den vård du fick av dina vårdgivare (barnmorskor, läkare eller annan sjukvårdspersonal).
Du skulle vilja återkoppla dina tankar och känslor till vården, men du vet inte riktigt hur.

Här får du hjälp av Föda lugnts guide för återkoppling till vården.

Oavsett om du fött hemma eller på sjukhus, om din negativa upplevelse är stor eller liten, har du rätt att låta vården få veta hur du känner. Du är inte ensam heller – och ju fler som hör av sig till vården, desto större är chansen att förlossningsvården måste förändra sina rutiner.

Om du inte vill eller orkar ta direkt kontakt med din vårdgivare finns Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till för att hjälpa dig. Läs om hur de fungerar här, eller hoppa över det så länge och skriv ditt brev bara.

Vi på Föda lugnt hjälper dig att hitta kontaktuppgifter till din regionala patientnämnd (gå direkt till listan), och ger dig förslag på hur du kan skriva ditt brev (gå direkt till brevmallen).

(OBS: vi kan inte hjälpa dig att skriva brevet eller kontakta patientnämnden eller IVO åt dig, eller hjälpa på något annat sätt än det vi beskriver här. Vi ser inte heller vad du skriver i ditt brev, du skickar det från din egen epostadress och vi har ingen insyn alls i dina uppgifter. Vill du att fler än din patientnämnd ska läsa ditt brev föreslår vi att du skickar det till instagramkontot @tyst_jag_foder, där många delar med sig av sina upplevelser, och där berättelserna helt anonymt kan bidra till forskning.)


.

Så här fungerar det i Sverige

Om du inte är nöjd med den vård du fått kan du antingen

  • kontakta vården direkt,
  • vända dig till din patientnämnd som hjälper dig med ditt ärende och i vissa fall kan kontakta IVO, eller
  • i vissa fall vända dig direkt till IVO.

Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla regioner och är fristående från hälso- och sjukvården. Den är en länk till vården.
Patientnämnden kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Du behöver inte ha kontaktat vården innan med dina synpunkter.
Du kan också få information om dina rättigheter och få råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs.
Det kostar inget att kontakta patientnämnden.
Det går bra att både skriva och ringa.
Patientnämnden kan ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård.
Patientnämnden utreder inte klagomål utan fungerar som en länk till verksamheten.
Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utreder klagomål under vissa förutsättningar. Efter att du har kontaktat verksamheten eller patientnämnden och ändå inte är nöjd med det svar du fått, kan IVO under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål.
Det är patientsäkerhetslagen som styr vad IVO ska utreda. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen har inträffat.
IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård eller isolering och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet antingen till den verksamhet där du har fått vård eller till patientnämnden i din region.

Du har rätt att framföra dina synpunkter, och du har rätt att få svar.
Vårdgivarna har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.
När du har lämnat ett klagomål bör verksamheten omgående bekräfta att de tagit emot det. Verksamheten bör därefter svara på ditt ärende inom fyra veckor.
Du ska få ett svar som du kan förstå. Du kan få svaret muntligt på telefon eller vid ett möte. Du kan också få det skriftligt. Svaret ska innehålla en förklaring till det som hänt.


.

Här hittar du kontaktuppgifter till din patientnämnd

OBS att olika regioner svarar olika. En del skickar ett autosvar. Några regioner föreslår i sitt autosvar att du istället ska skicka ditt brev via 1177, eftersom de inte får svara på känsliga personliga uppgifter via epost. Det är inte helt lätt att hitta formuläret men så här ser det ut efter att du loggat in på 1177:

Du bestämmer dock själv hur du vill göra, och kan alltid börja med att skicka epost.
OBS också att det kan ta tid innan du får svar. Hälften av de regioner vi skickade ett testmeddelande till svarade inom ett par dagar. Vi ringer just nu runt till de andra och kollar att de fått vårt meddelande.

Blekinge: [email protected] / 0455-73 10 90
Dalarna: [email protected] / 023-49 01 00
Gotland: [email protected] / 0498-26 80 62
Gävleborg: [email protected] / 026-15 65 53
Halland: [email protected] / 020-42 20 30
Jämtland: [email protected] / 063-14 75 46
Jönköping: [email protected] / 010-242 42 35 hänvisar till e-tjänsten på 1177
Kalmar: [email protected] / 0480-841 65
Kronoberg: [email protected] / 0470-58 85 42 hänvisar till e-tjänsten på 1177
Norrbotten: [email protected] / 020-59 90 00
Skåne: [email protected] / 0770-11 00 10 hänvisar till e-tjänsten på 1177
Stockholm: [email protected] / 08-690 67 00
Södermanland: [email protected] / 0155-24 50 00
Uppsala: [email protected] / 018-611 60 51
Värmland och Årjäng: [email protected] / 054-61 42 15
Västerbotten: [email protected] / 090-785 10 84
Västernorrland: [email protected] / 0611-800 00
Västmanland: [email protected] / 021-17 59 00
Västra Götaland: [email protected] / 010-441 20 00
Örebro: [email protected] / 019-602 27 60
Östergötland: [email protected] / 010-103 71 62


.

Inspiration till brev

”Till patientnämnden i (min region). Mitt namn är (namn). Jag födde barn den (datum, år)(klinikens namn) / hemma med (barnmorskans namn).

Detta hände: (beskriv så kort eller långt du orkar, ju fler detaljer desto bättre men några rader går också bra).

Jag känner (inte att jag blev respekterad av X / inte att X lyssnade på mig / att det var ett övergrepp när X gjorde XXX / att det gjorde ont när X gjorde XXX / att X inte frågade mig innan hen gjorde XXX / att jag förstod vad det skulle innebära att X gjorde XXX)

Jag vill att ni framför mina klagomål till mina vårdgivare, och till IVO om det behövs.

Jag har inte kontaktat mina vårdgivare själv för att (jag har inte kraft till det just nu / det går inte på grund av XXX).

Just nu mår jag (beskriv fysiskt och själsligt tillstånd orsakat av bemötandet under förlossningen)

Tacksam för snabbt svar. Jag föredrar att ni svarar mig via (mail / telefonnummer XXXXXXXXXX), om möjligt

Hälsningar,
(ditt namn)
(ditt personnummer)


.

Exempel på klagomål

Här kan du se några exempel på ärenden till Stockholms patientnämnd (pdf-fil):


.

Läs mer

Vill du söka om ekonomisk ersättning? Läs mer på IVO och Löf


.

Källor

Socialstyrelsen
IVO
1177
IVO: hitta din patientnämnd

Socialstyrelsens lilla film om att klaga på vården:

Om du inte är nöjd med vården, lång version from Socialstyrelsen on Vimeo. Animerad film anpassad för väntrum och presentationer om hur patienter och närstående kan klaga på hälso- och sjukvården, 48 sekunder