Föda barn med stöd: berättelser som öppnar möjligheter

Ni har väl inte missat barnmorskan Märta Cullhed Engbloms bok Föda barn med stöd? Har ni inte redan läst den så rekommenderar vi er att genast göra det!

Boken inleds med en kavalkad av positiva förlossningsberättelser, en tydlig blinkning till Ina May Gaskins klassiker ”Ina May’s Guide to Childbirth”. Den röda tråden genom berättelserna är kvinnor som gör anspråk på sina födslar och går stärkta in i föräldraskapet.

För det är viktigt att läsa om födande som föder på sina egna villkor. Genom berättelserna öppnas möjligheter. De visar att det nämligen kan gå alldeles utmärkt att föda tryggt!

Och efter att först ha marinerat läsaren i positiva berättelser ger sig boken in i hur ens födsel faktiskt kan bli en fin upplevelse.

Hur föder vi tryggt? Jo, genom att respektera födandets dynamik. Och Märta Cullhed Engblom vet att just den dynamiken – känslornas och kroppens samverkan – alltför ofta inte riktigt respekteras, kanske just eftersom det relationsbaserade stödet så ofta felar. Boken levererar en tydlig känga åt ett förlossningssystem som inte tycks lägga mycket värde vid vikten av kontinuerligt stöd.

Genom att lättillgängligt ta upp viktiga aspekter av födsel som intimitet, stöd, kunskap och strategier stärks den födande i kunskapen om kroppen och hur den faktiskt fungerar. För det viktigaste budskapet ligger förstås i att den allra största kunskapen om födsel besitter den födande själv.

Men för att förstå det och faktiskt lita till det, behövs barnmorskor som Märta, som otröttligt upplyser och sätter ord på det som så lätt glöms bort – att födseln är ett komplext samspel mellan kropp och själ, där alla delar måste ges tillbörlig respekt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *