Det finns en djupare anledning till att kvinnor vill föda i vatten

”Mitt hjärta smälte när jag hörde vad det var.

Att föda i vatten kanske låter som ett modernt påfund. På sociala media delas otaliga bilder på kvinnor som föder barn i blå uppblåsbara förlossningspooler, iklädda bikini med sina nära och kära omkring sig medan de andas ut sitt barn med hypnobirthing.

Men sanningen är att kvinnor har fött i vatten under mycket lång tid. Redan 2700 före vår tideräknings början vet vi att kvinnor födde barn i grunda havsvikar och invid flodstränder. Det är väl dokumenterat att kvinnor födde i hav och vattendrag i antikens Kreta, Japan, Sydamerika och på Nya Zeeland. Vad var det de visste som vi inte vet?

Vatten är den födandes bundsförvant

Långt innan forskningen om vattenfödslar kom på 60-talet, så förstod forntidens människor instinktivt det som vetenskapen sedan bekräftade. Vatten är en genväg till den födandes djupa primala jag och hindrar andra från att röra vid henne under förlossningen. Det hjälper henne att markera sitt revir och skyddar henne från onödig stimulans.

Vatten aktiverar avslappningsresponsen i det muskulära systemet och minimerar samtidigt stimulansen i balansorganen—den del av hjärnan som konstant ger oss feedback om kroppens tillstånd. Födande kvinnor tycker helt enkelt att det är väldigt skönt att kliva ner i vattnet!

När jag först började undersöka vattenfödslar trodde jag att jag redan förstod varför kvinnor valde att föda i vatten. Den smärtlindring vattnet ger är så lik epidural att vattenfödsel även kallas ”aquadural”. Så jag blev förvånad, och djupt berörd, när jag lärde mig mer om det.

 

Bilden är en iscensatt födsel från Lennards fotografiska konstserie Birth Undisturbed

Dyk djupare

Det finns en djupare anledning till att präster och prästinnor i det gamla Egypten föddes i vatten. Det är något som inte alla kvinnor som själva föder i vatten känner till. Kvinnor väljer kanske vatten för de betydande smärtlindrande egenskaperna—men deras bebisar får också ut något väldigt speciellt av upplevelsen.

Försök att se födandet ur barnets perspektiv. Du kommer från en trång, mörk, varm och välkänd miljö och pressas ut i en öppen, kall och ofta starkt belyst värld. Det är oundvikligt att det är så det är att födas in i världen. Men även om vi kan göra mycket för att minimera belysningen, kylan och de starka ljuden, så är det inte mycket som kan ändra följdordningen på de nya intrycken.

Igor Charkovsky har sagt att det första andetaget ”tvingas in i barnet med en smäll”. Frédérick Leboyer skrev att den första inandningen ”bränner som en eld”. Men när ett barn föds i vatten, behöver det inte börja andas omedelbart. Och det är det som är poängen.

”Men tänk om barnet drunknar?”

Folk ställer ofta frågan med panik i rösten. Men bebisen mår faktiskt bra i vattnet eftersom det fortsätter att få syre från moderkakan tills det kommer upp över ytan fyller lungorna med luft för första gången. Vid en födsel på land kommer alla nya intryck från den yttre världen i samma stund som bebisen tar sitt första andetag, Allt händer plötsligt, på samma gång.

Men vid en vattenfödsel så upplever babyn det nya i långsammare takt och mer gradvis. Dämpade ljud, halvmörker, ingen luft i ansiktet—än—det första andetaget får vänta lite.

I övergången från livmoderns fostervatten till förlossningspoolens vatten, så ger vattnet barnet en kontinuerlig omvärld. Detta gör att alla de traumatiska intrycken kommer mer gradvis, och gör att det monumentala första andetaget kommer sist av allt. Vattnet möjliggör en lugnare övergång jämfört med att födas på torra land. Och som filosoferna säger, påverkar detta oss på djupet, och formar oåterkalleligt vår livslånga “limbiska prägling”.

Många kvinnor säger att de av deras barn som föddes i vatten skiljer sig från deras andra barn. De kan vara mer alerta, lugnare, känsligare, mer empatiska. Upplever du att ditt vattenfödda barn har några speciella särdrag?

Det passar inte alla!

Jag är själv mamma, och även om det var fantastiskt intressant att lära mig så mycket nytt om vattenfödslar, så har det inte påverkat hur jag föder barn. Jag har fött tre barn på ’torra land’, och att föda utanför vattnet passar mig utmärkt!

En del kvinnor har bestämt sig för att föda i vatten, men ändrar sig när det väl blir dags. En del vill kliva ur vattnet precis innan framfödandet. En del hinner inte fylla poolen i tid! Det kan också vara tvärt om, en del tror att de inte vill föda i vatten, men upptäcker plötsligt att de hamnat i duschen eller badet.

Även utan vatten kan vi göra mycket för att minimera stressen när barnet kommer till världen—helst så mycket som möjligt. Genom att hålla oss tysta (inget påhejande eller hurrarop), dämpa belysningen, inte omedelbart väga eller tvätta barnet – eller utsätta det för några rutiner överhuvudtaget. Lägg barnet direkt på moderns bröst, håll om det i fosterställning, torka inte bort fosterfettet och klipp inte navelsträngen förrän den är helt tom på blod—alla dessa faktorer påverkar enormt mycket.

Ju färre störningar vi ger upphov till under ”den gyllene timmen” när mamman och barnet knyter an till varandra direkt efter födseln – detta gäller även för de barn som föds med kejsarsnitt – desto fler fördelar får nästa generation människor med sig från födseln.”

Det här är en översättning av Natalie Lennards text There is a deeper secret why women have waterbirths på Vocal.com.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *