Föda lugnt och säkert i vatten 💧

För många är det lättare att föda barn i vatten. Du blir viktlös och kan röra dig fritt. Det blir lättare att byta ställning och göra vad som känns bekvämt, vilket också oftast är det optimala. Vattnet gör att du kan slappna av och vila mellan sammandragningarna. Sinnesupplevelsen när du rör dig i vattnet är lugnande och stimulerar oxytocinutsöndringen.

Flytande epidural: Vattnet underlättar att sitta på huk eller stå på knä, och därmed vinkla bäckenet så att passagen genom förlossningskanalen går lättare. Det varma vattnet har en smärtlindrande effekt och minskar behovet av bedövning. Du kan luta dig mot poolkanten mellan värkarna och vila mer effektivt, kanske till och med slumra lite. Vattnet gör det lättare att kontrollera framfödandet, och minskar risken för bristningar.

Det är inte farligt att föda i vatten. Ett barn dog på 90-talet, efter en vattenförlossning på SÖS. Vattnet hade inget med barnets död att göra, men många blev rädda. Socialstyrelsen valde att avråda från vattenförlossningar under lång tid. Men nu visar forskningen att det inte är farligt, och flera BB har börjat erbjuda vattenfödsel igen.

Barnet kan inte drunkna. Bebisen i magen får sitt syre via mammans blod. Det ”andas” genom navelsträngen och har fostervatten i lungorna. Navelsträngen ska inte klippas, den ger barnet syre från moderkakan även en stund efter födseln. Flera faktorer skyddar barnet från att andas in vatten direkt efter födseln. Andningsmusklerna hämmas av prostaglandin från moderkakan. Fostervattnet i lungorna hindrar andra vätskor från att komma in. Dykreflexen gör att barnet sväljer vatten i stället för att andas in det. Mild syrebrist (normalt hos nyfödda) gör att barnet sväljer i stället för att kippa efter andan.

Infektionsrisken ökar inte så länge vattnet man fyller poolen med är rent. Dianne Garland, barnmorska och klinikchef på Waterbirth International säger till de som oroar sig för att de ska bajsa i vattnet: ”The solution to pollution is dilution”, alltså att så länge du fyller på med rent vatten (och gärna fiskar upp eventuella bajskorvar med håv) är det inte farligt och inte ett problem. Forskningen visar också att det är viktigt att barnet får i sig lite av din tarmflora under födseln.

Foto: Kala Bernier/Flickr

Ett fåtal BB erbjuder idag vattenfödsel i Sverige. Ofta är sjukhusbadkar större än vanliga badkar, men få är tillräckligt djupa för att vara effektiva. Du behöver ha vatten upp till bröstet när du står på knä för att få optimal rörelsefrihet och möjlighet till vila. Uppblåsbara pooler med engångsinlägg har bra djup. Det ger dig rörelsefrihet, ökar viktlösheten och gör att du kan luta dig mot bassängkanten mellan värkarna.

Anledningen till att man att installerar grunda badkar på sjukhus är för att personalen enkelt ska kunna undersöka kvinnan och övervaka förlossningen. En djupare pool försvårar detta, men ökar inte riskerna för mor eller barn.

Personalen vill ofta att mamman ska kliva ur vattnet under framfödandet. Det har i första hand med vårdrutiner att göra – inte ditt eller barnets mående. Barnmorskan kan använda spegel för att följa med i förlossningsarbetet utan att störa kvinnan, och göra bedömningar utifrån andra observationer.

Den svenska forskaren Hanna Úlfsdóttir visar i sin studie (se länkarna längst ner) på färre bristningar, färre igångsättningar, ökad läkemedelsfri smärtlindring och bättre känsla av kontroll vid vattenfödsel, samt ingen skillnad på barnets välmående. Hon fann en ökad risk för att navelsträngen går av, så det är viktigt att inte rycka i den.

Studien visar att barnmorskor har en mer positiv inställning till vattenförlossning än läkare, som är mer fokuserade på risk (ibland oavsett om risken är beforskad eller ej, och sällan när det gäller biverkningar av läkemedel). Men din upplevelse av födseln och efterskedet är viktig för hur du ska må som förälder. Kom ihåg att forskningen visar att vattenfödsel har mer positiva effekter, när du väger olika risker mot varandra för att känna vad som passar dig bäst.

Det finns skäl att inte föda i vatten. Om du vill ha epidural eller annan bedövning rekommenderas det inte. Inte heller om du har en infektion, om barnets hjärtljud är onormalt, om du har högt blodtryck, om barnet bajsat i fostervattnet, vaginal blödning eller komplikationer. Dianne Garland har ett bra motto: ”If in doubt, get out” – om du känner dig osäker, kliv ur badet!

Foto: Christy Scherrer/Flickr

 

Diane Garlands råd om vattenfödsel

Följande är en kortversion av Dianne Garlands guide till vattenförlossning.

💧 Vatten är avslappnande och gör att du kan röra dig fritt när du föder. Det är lugnande för dig och bebisen och skapar en trygg miljö. Vatten kan hjälpa dig att undvika interventioner. Stresshormonerna minskar och den kroppsegna smärtlindringen (endorfiner) ökar.

💧 Forskningen visar att med stöd av barnmorska ger vattenfödsel liknande utfall som att föda på land. Det uppstår färre bristningar, barnet kan vara lugnare och det kan underlätta amningen.

💧 För att föda i vatten på sjukhus ska graviditeten vanligtvis vara fullgången, förlossningsarbetet ha börjat spontant, det får inte vara tvillingar och barnet måste ligga med huvudet nedåt. Det kan finnas andra kriterier.

💧 För att vattnet ska kunna skapa en känsla av viktlöshet är det viktigt att det är tillräckligt djupt. Därför är en födselpool bättre än ett badkar. Poolen bör vara tillräckligt stor för att du ska kunna stå på knä, sitta på huk och flyta under förlossningen.

💧 Barnmorskan bevakar din temperatur, puls och blodtryck. Temperaturen i rummet och i vattnet är viktiga. Vattnet ska kännas behagligt. Om du vill föda i vattnet bör det hålla runt 37 grader (normal kroppstemperatur). Du behöver dricka mycket och kissa regelbundet. Det går bra att kissa i poolen.

💧 Även om det är viktigt att du känner dig avslappnad bör du byta ställning för att hjälpa barnets huvud att tränga ner. Barnmorskan bevakar barnets hjärtljud och kan be dig stiga upp ur poolen om det förändras.

💧 Barnet kommer inte att ta ett andetag förrän det kommit upp ur vattnet. Olika mekanismer hindrar barnet från att få vatten i lungorna, förutsatt att det inte finns några kända riskfaktorer.

💧 Barnmorskan bistår dig utan att röra vid dig under framfödandet för att inte stimulera barnet medan det är under vattnet. Om det uppstår några orosmoment ber hen dig att kliva ur poolen.

 

Läs mer om vattenfödsel

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *