Ur vatten ska du komma

Att föda i vatten är inget nytt påhitt.

💧 ”Vi vet att kvinnor har fött i grunda hav och floder minst sedan 2700 f.K. I det antika Kreta, i Sydamerika, i Japan och på Nya Zealand” skriver Natalie Lennard.

💧 Michel Odent skriver om Pirahã-folket i Amazonas: ”En [Pirahã]kvinna föder oftast ensam, och det finns ingen speciell plats att föda på. Det beror på årstiden Under den torra årstiden, när det finns stränder längs Maici-floden är det vanligt att kvinnan går ut ensam i floden, så att vattnet räcker henne upp till midjan, sätter sig på huk och föder där så att barnet föds direkt i floden. Inte bara saknas konceptet ”barnmorska” helt och hållet – det bekräftar också att födande kvinnors dragning till vatten är ett utbrett mänskligt beteende.”

Foto Toninho Muricy: Pirahãfamilj

💧 Vi läser BB Stockholms artikel i Läkartidningen, att ”allt fler barnmorskor känner sig trygga med att bistå kvinnor som föder i vatten. Barnmorskan får också själv avgöra när hon känner sig trygg med att ha ansvaret.”

💧 Med tanke på hur många miljarder barn som fötts i vatten sedan mänsklighetens begynnelse känns det ganska märkligt att vi kommit så långt ifrån det. Men det är ändå roligt att vi snart är tillbaka igen!

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *