Önska egen barnmorska!

Vill du att ”min barnmorska” ska bli standard i svensk förlossningsvård? Att de som väntar barn ska få ha barnmorskor som de har lärt känna, hela vägen genom graviditeten, under förlossningen och den första tiden med bebisen?

Ring då 08-58584060 till Min barnmorska-projektet på Karolinska i Huddinge och tala om att du också vill ha en obruten vårdkedja, att du också vill känna dig trygg med att din barnmorska under förlossningen redan känner dig, vet vem du är och hur du vill ha det! För om de födande inte begär det, hur ska då politikerna och de som organiserar vården veta att det efterfrågas?

Om du inte bor i Stockholm: ring ändå! Säg att du vill att projektet fortsätter även på din ort.

All forskning bekräftar att ”min barnmorska”-metoden är bra. Som vi skrev i tisdags har 15 randomiserade studier med över 17 000 kvinnor visat (bland annat) att födande som fått kontinuerlig barnmorskeledd vård var i mindre behov av epidural, klipp, sugklocka eller tång. Chansen ökade för en spontan vaginal födelse. Färre barn föddes för tidigt, och färre barn dog vid födseln. Forskarna har inte sett några negativa effekter jämfört med andra metoder.

Faktum är att metoden ökar både nöjdheten och säkerheten så pass att NHS (National Health Service, den statliga organisation som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien) har satt upp ett mål att 50 % av alla gravida kvinnor ska erbjudas ”one to one midwifery” år 2022. De sjukhus som inte erbjuder kontinuerlig barnmorskeledd vård kommer få betala vite!

Läs mer om projektet här.

PS På engelska kallas det ”caseload midwifery”, ”one to one midwifery” eller ”continuity care”.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *