Ökad trygghet med egen barnmorska!

Min Barnmorska” är ett projekt som startades på BB Karolinska i Huddinge i november förra året, som går ut på att erbjuda gravida samma barnmorska genom graviditeten, förlossningen och eftervården. Projektet riktar sig till alla som önskar en kontinuerlig vårdkedja. Det enda kriteriet för att skriva in sig är att den gravida planerar för en vaginal förlossning.

Enligt Camilla Särnholm, en av barnmorskorna i projektet, är den största vinsten för de födande när de kommer in på förlossningen och slipper möta okända människor som varken känner till deras bakgrund eller vilka behov de har.

”Istället för att be om hennes legitimation kan vi ge henne en kram. Vi känner ju henne redan; vi har hunnit prata om rädslor och tidigare förlossningar och gjort en förlossningsplan,” säger Camilla.

Det är inte heller ovanligt att barnmorskan redan har varit hemma hos kvinnan under latensfasen, innan hon åkte in till förlossningen.

Detta är en vårdform som passar alla, men enligt Camilla ger Min Barnmorska framförallt ökad trygghet till sekundärt förlossningsrädda, alltså omföderskor som har upplevt en tidigare traumatisk förlossning.

Projektet består i nuläget av tre team med tre barnmorskor i varje team. De tre barnmorskorna i varje team får träffa alla blivande föräldrar som blir inskrivna i teamet. Sedan går barnmorskorna på ett roterande schema där de träffar de gravida och deras eventuella partner i sitt team på mödravårdscentralen i Älvsjö och Liljeholmen, förlossningen på Huddinge och under eftervården i hemmet. Förutom förlossningsförberedande samtal erbjuder barnmorskorna också förlossningsförberedande klasser för sina familjer.

Varje gravid som skriver in sig får en huvudbarnmorska som hon först träffar några gånger och sedan får hon vid olika tillfällen träffa de andra barnmorskorna i teamet. Det är tänkt att huvudbarnmorskan ska vara med på förlossningen, men de andra i teamet är i beredskap.

”Det är en otroligt stor trygghet att känna de som kommer vara närvarande på förlossningen, även om det inte blir ens huvudbarnmorska,” säger Camilla.

Min Barnmorska bygger på konceptet ”Caseload Midwifery” som är väl beprövat internationellt. Vårdformen har visat sig vara väldigt effektiv, med färre ingrepp under förlossningen, fler spontana födslar, nöjdare kvinnor och en billigare vård, enligt en översiktsartikel i Cochrane där 15 randomiserade studier med över 17 000 kvinnor ingick (se nedan).

Förlossningsdepression ökar i Sverige men Min Barnmorska hoppas kunna förebygga det hos sina gravida. Genom att hjälpa den födande att hantera sin förlossningsrädsla, förbereda sig inför förlossningen, vara närvarande genom hela födseln och sedan ge stöd och rådgivning i hemmet efter familjen kommit hem från BB.

Förutom att ge bättre förutsättningar för den gravida är Min Barnmorska också ett försök att förbättra barnmorskornas arbetssituation.

”Det här är ett mycket mer hållbart sätt att arbeta på för oss barnmorskor,” säger Camilla. ”Det känns meningsfullt och roligt eftersom vi skapar kontakt med kvinnorna och slipper stressen att ta hand om flera kvinnor samtidigt under en förlossning.”

Text/intervju: Maria Bengtsson Lenn

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *