graviditetslängd

Alternativ till rutinmässig igångsättning (SWEPIS, del 3)

Del 1: Efter SWEPIS – ska alla sättas igång tidigare? Del 2: problemen med SWEPIS Alternativ till rutinmässig igångsättning för alla i vecka 41+0 Sverige har ett högre antal IUFD (foster som dör i livmodern) per år än i flera andra motsvarande länder. De flesta beror dock inte på att födseln kommer igång efter vecka […]

Alternativ till rutinmässig igångsättning (SWEPIS, del 3) Läs mer »

Problemen med SWEPIS (del 2)

Del 1: Efter SWEPIS – ska alla sättas igång tidigare? Frågor kring studien Vi har pratat med flera barnmorskor som menar att mycket är otydligt med SWEPIS. En otydlighet är att ålder och BMI (body mass index, kroppsvikt i förhållande till längd) är de enda faktorer som jämförs och diskuteras i studien, trots att det

Problemen med SWEPIS (del 2) Läs mer »

Efter SWEPIS – borde alla sättas igång tidigare?

TEMA IGÅNGSÄTTNING I november 2019 publicerades resultaten av SWEPIS (Swedish Postterm Induction Study), en nationell, randomiserad, kontrollerad studie vid 14 svenska förlossningsenheter 2016–2018. Studien skulle undersöka risker för barn och kvinnor vid igångsättning vecka 41, jämfört med att vänta med igångsättning till vecka 42, som är rekommendationen och standard idag. Trots att studien avbröts i

Efter SWEPIS – borde alla sättas igång tidigare? Läs mer »