Navelsträngsprovet (pH-provet)

Nästan alla svenska förlossningskliniker tar ett så kallat pH-prov från det nyfödda barnets navelsträng innan den klipps. Precis som med tidig avnavling höjs idag kritiska röster mot rutinen.

På förlossningen använder personalen olika mätmetoder för att avgöra hur bebisen mår. Barnmorskan observerar hudfärg, tonus, andning, hjärtslag och retbarhet tre gånger efter födseln (1, 5 och 10 minuter efter) och avgör hur många poäng enligt Apgar-skalan barnet får. När en bebis kommer ut och självmant rör på sig och skriker mår den bra, vilket kommer att ge höga Apgar-poäng.

I dagens förlossningsvård tas även pH-prover (för att se hur surt eller basiskt blodet är) från navelsträngen, innan den klipps. Om blodet har lågt pH-värde kan det bero på att bebisen varit utsatt för negativ stress under födseln, vilket kan leda till olika grader av syrebrist och påverkan på kroppen. Den största farhågan är att barnet ska få bestående hjärnskador.

Alltsedan pH-provet infördes på 90-talet har en stor grupp barnläkare, förlossningsläkare och barnmorskor påpekat att det bör tas bort som rutin på friska bebisar. Inte bara för att det saknas evidens för att ta dessa prover på en frisk nyfödd, där barnmorskan kan avgöra på en gång att barnet mår bra. Provet har inte heller betydelse vare sig för diagnos eller behandling. En slapp och livlös bebis får alltid neonatal vård oavsett vad pH-provet visar.

Hjärnskador hos nyfödda är sällsynt. Bebisar som varit utsatta för långvarig stress under födseln eller graviditeten, där de har förbrukat sina energidepåer och av olika anledningar inte kunnat upprätthålla tillräcklig syrehalt för att underhålla hjärnans vävnad tillräckligt, visar tecken redan i magen på att de är nedsatta. Därför är frågan hur relevant det är att ta pH-prov rutinmässigt på alla nyfödda, särskilt på de som mår bra både i magen och när de kommer ut.

Bild från CTG-utbildning

En annan sak som är problematisk med pH-provet är att det skadar kärlen i navelsträngen. Koagel bildas där sticket är gjort i navelsträngen och blodet får svårare att pulsera från moderkakan till bebisen. När pH-provet är taget är navelsträngen blodfylld mellan moderkakan och provtagningssticket, men vitnar och blir slapp mellan sticket och bebisen.

Rutinen att ta pH-prov på alla barn som föds på landets förlossningsavdelningar kostar cirka 8,7 miljoner kronor per år.

Det största problemet är kanske ändå att ph-provet stör anknytningen i första mötet mellan den nyfödda och föräldrarna. Direkt när barnet är fött och en timma framåt har mamman sitt livs högsta nivåer av oxytocin-hormonet (lugn och ro-hormonet) i kroppen. Under denna timme som ibland kallas ”the golden hour” är det av största vikt att förälder och barn får knyta an till varandra utan störande moment. All inblandning under den stunden är störande. Som när en undersköterska måste fram till navelsträngen och ta prover både ur navelsträngsvenen och navelsträngsartären när bebisen precis kommit upp på mammans mage. Det händer även att vårdpersonalen hindrar mamman att få sitt barn direkt på magen utan vill ta proverna först medan den nyfödda ligger kvar på sängen, innan de får förenas hud mot hud.

Det finns flera anledningar till att pH-provet från navelsträngen blivit en rutin, trots att det saknas forskning om nyttan med det.

En är att klinikerna är rädda för att missa att ett barn mår dåligt – en risk som tyvärr ökar ju mer stressade barnmorskorna är på kliniken, och ju mindre tid de har för varje enskild födande.

En annan, ännu mer orimlig anledning är att klinikledningen bestämmer att provta alla nyfödda för att inte barnmorskorna ”ska glömma hur man gör” mellan varven. Det är naturligtvis helt vansinnigt, särskilt som det går att öva på konstgjorda navelsträngar.

I nästa avsnitt av tema ”Rutiner och obstetriskt våld” intervjuar vi en barnmorska som vittnar om hur denna rutin orsakar lidande inte bara för nyfödda och deras föräldrar, utan även för barnmorskor som motsätter sig den. (Hon påpekar också att provet lika gärna kan tas från moderkakan.)

Du som förälder har rätt att neka vårdpersonal att utföra tidig avnavling och ta pH-prov från navelsträngen. Enligt Patientlagen är all vård frivillig. Du och ditt barn ska inte behöva utsättas för interventioner som sker utan din vetskap eller ditt godkännande. När vårdpersonal tar detta prov utan ditt informerade samtycke begår de alltså ett lagbrott.

Om du har möjlighet till det, fundera gärna under graviditeten fundera hur du vill ha det när du föder, vilka av sjukhusets rutiner som känns bra i dig och vilka du vill tacka nej till. Ställ frågor till din barnmorska på MVC. Ett förlossningsbrev är ett utmärkt sätt att kommunicera din/er vilja till vårdpersonalen. Det bästa är om du, eller din partner, kan få bekräftat under födseln att de som bistår dig där har läst och följer det du skrivit.

~~~~~~~~~~~~
Källor

Det här var andra artikeln i vårt tema ”Rutiner och obstetriskt våld”.
Vi tackar varmt Linda Morge (grundare av FB-gruppen ”Sen avnavling – barnets födslorätt”) och barnmorskan Agneta Bergenheim för förhandsläsning av texten!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *