Öppet brev till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen: På vilka grunder ska nyfödda tas från sina föräldrar?

Uppdatering: nya nationella riktlinjer! Nyfödda ska inte separeras från föräldrarna, även om mamman misstänks vara smittad.
Läs de nya riktlinjerna här.
Barnmorskan Märta Cullhed Engblom på Föda med stöd analyserar beslutet här (Föda med stöd/Instagram).

Idag är det många blivande föräldrar som oroar sig extra mycket för förlossningen på grund av covid-19. Risken att bli smittad på sjukhuset verkar hög, när så många sjuka befinner sig där och personal ofrånkomligt blir smittad. Oron stegras då vissa sjukhus planerar att separera nyfödda från sina föräldrar vid misstanke om covid-19 hos mamman. Det är oklart om detta kommer att ses som en tvingande smittskyddsåtgärd, eller en så kallad vårdrekommendation.

För att undvika ryktesspridning, onödig oro, samt att föräldrar tar risker som att försöka undvika kontakt med vården vid födseln ber vi därför Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att svara på följande frågor snarast:

1. Vilka riktlinjer kommer att gälla? Kommer de att vara nationella, så att det är lika på alla sjukhus i landet? Kommer föräldrarnas samtycke att krävas för separation, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen?

2. Vilken evidens ligger till grund för att separera förälder och barn vid misstänkt och vid bekräftad smitta? Det görs ju till exempel inte vid misstanke om RS-virus, som vi vet kan döda nyfödda. WHO rekommenderar starkt fortsatt amning vid misstänkt eller konstaterad covid-19 hos mamman, Sverige behöver motivera tydligt varför man frångår detta. Forskning visar att separationer av detta slag innebär risk för bristande anknytning och postpartumdepression hos mamman, samt problem att amma eller ofrivilligt avbruten amning. Om det händer, kommer familjen att få hjälp ur detta? Hur? Och på vilket sätt vägs hälsoriskerna i att genom separation äventyra etableringen av den infektionsskyddande amningen in?

3. Hur skall separationerna genomföras i praktiken? Vem ska ta hand om det nyfödda barnet? Vem ska mata det? Var ska barnet tas om hand? Hur länge? Hur ska den nyfödda skyddas mot smitta? Har övriga vårdinstanser samt kommuner, socialtjänst och andra vidtalats för att säkerställa att de tar sitt ansvar om förlossningsvården inleder en separation som sedan måste vidmakthållas över en tid?

Vi är i likhet med många blivande föräldrar djupt oroade att svenska myndigheter och klinikchefer ska fatta ogrundade beslut om separation. Det finns knappt något som talar för att det ska rädda barns eller föräldrars liv, men mycket forskning som visar på vilka livslånga trauman för en familj som en tidig separation kan medföra.

Många föräldrar kommer att ha mycket svårt att säga nej, även om det är deras lagliga rätt, om informationen antyder att de riskerar sitt barns hälsa.

Många barnmorskor, förlossningsläkare och barnläkare kommer dessutom att få samvetsproblem inför en separation. Vi uppfattar det inte i detta ansträngda läge som rimligt att på skakiga grunder pressa denna livsnödvändiga personal ytterligare.

Vi anser att det bästa och säkraste alternativet, vid misstänkt eller konstaterad covid-19 hos förälder och/eller barn vid förlossning på sjukhus, är att familjen vårdas isolerat ihop, så kallad kohortvård. Vi föreslår att kohort-vård bör införas som riktlinje på landets förlossningskliniker relaterat till covid-19.

Undertecknare: Föda lugnt, Födelsehuset och Amningshjälpen, för de föräldrar, doulor, barnmorskor och barnläkare som ingår i våra nätverk, samt Karin Christensson, spetspatient inom mödra-, förlossnings- och eftervård

1. https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected

2. http://www.nationalperinatal.org/COVID-19

3. https://www.unfpa.org/press/unfpa-statement-novel-coronavirus-covid-19-and-pregnancy

 

Foto: Amy Bundy/Flickr

3 reaktioner på ”Öppet brev till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen: På vilka grunder ska nyfödda tas från sina föräldrar?”

  1. Jag försökte dela detta inlägg på facebook, igår innan de nya riktlinjerna kom. Detta inlägg bryter mot facebooks skitpolicy om spam och fake news. Jag får alltså inte dela denna information på min facebooksida. Free speach verkar vara död.. Så sorgligt och läskigt! I Sverige!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *