Barnmorskans roll: Vakande närvaro

Del 1 i vår serie om barnmorskans roll handlar om den svåra konsten att ha händerna på ryggen och att låta födseln ta sin egen tid. Vi har läst och (fritt) översatt Ank de Jonge, Hannah Dahlen och Soo Downes spännande forskning ”‘Watchful attendance’ during labour and birth”. ”Barnmorskors arbete beskrivs ofta som olika aktiviteter, […]

Barnmorskans roll: Vakande närvaro Läs mer »