Vad är Föda lugnt? (gammal)

Vad behövs för att du ska känna dig trygg när du föder? Vill du föda på sjukhus, på ett litet födselcenter, hemma eller i skogen? Vill du vara ensam, ha dina närmaste eller professionella omkring dig? Vill du föda vaginalt eller med snitt?

Föda lugnt är en samlingsplats för kunskap, diskussioner och media om vad som gör att du kan föda lugnt. Vi vill tipsa om sånt som är hjälpsamt och klokt.

Vad vill du veta mer om? Hör av dig här, på Facebook, på Instagram , på Twitter eller till [email protected]!